Başvuru Sürecimiz - Açık Pozisyonlar

Kariyer kadrolarımıza yönelik çoğu mühendislik/uzmanlık pozisyonunda aşağıdaki işe alım süreçlerini uygularız.

 • 1
  Başvuru

  Linkedin ve kariyer.net üzerindeki açık ilanlarımıza başvuru

 • 2
  CV Değerlendirme

  Eğitim ve tecrübelerin pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi

 • 3
  Teknik Mülakat

  İşe uygunluğun ilgili pozisyon yöneticileri tarafından değerlendirilmesi

 • 4
  Yetkinlik Mülakatı

  Pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve becerilerin İK uzmanları tarafından değerlendirilmesi

 • 5
  İngilizce Sunum

  Özel bir konu/vaka bazlı 10 dakikalık İngilizce sunum

 • 6
  İngilizce Sınavı

  TOEFL IBT 85 ve üzeri sınav puanı olmayan adaylara iTEP sınavı uygulanır

Saha çalışanları ve destek kadrolar için işe alımlarda İngilizce bilgisi aranmaz, sunum ve sınav aşamaları uygulanmaz. Saha çalışanları işe alım süreçlerinde kişilik envanteri uygulamamız bulunmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Her bir rol FNSS'e değer katar; burada birimiz hepimiz, hepimiz FNSS için çalışırız.
Öne çıkan iş alanlarımız:

Design

TASARIM

Teknoloji Grup Başkanlığı altında yer alan tasarım bölümlerimiz, Mekanik Tasarım, Yapısal Tasarım, Otomotiv Alt Sistemler Entegrasyonu, Silah Sistemleri Tasarımı, Sistem Mühendisliği, Araç Elektroniği , Test ve Verifikasyon Yönetimi, Analiz ve Simülasyon Mühendisliği, Ürün Emniyeti, Entegre Lojistik Destek ve Ürün Destek gibi farklı fonksiyonel alanlardaki çalışmaları oluşturmaktadır.

R D

AR-GE

AR-GE birimleri çalışmalarımız ile FNSS stratejisiyle uyumlu teknoloji gerekliliklerinin tespit edilmesi, teknoloji yol haritasının çıkarılması ve bu doğrultuda pazarı yönlendiren ve müşteri isterlerini karşılayan ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve projelerde en üst seviyede fayda sağlaması amaçlanır.

Manufacturing

ÜRETİM

Üretim ve Tesisler Direktörlüğü altında Üretim Planlama ve Üretim Mühendisliği altında yer alan Talaşlı İmalat, Kimyasal İşlemler ve Boya, Kaynak ve Montaj kısımları faaliyet gösterir.<br/>Her türlü alt parça, alt sistem, sistem ve araç bazında üretim ve montaj işlemlerinin imalat veri paketinde tanımlanan gereksinimler doğrultusunda gerçekleştirilmesini kapsar.

Planning

PLANLAMA

Üretilen veya tedarik edilen malzeme ve ürünlerin özelliklerine uygun şekilde stoklanarak kullanıma hazır tutulması, miktarının stoklama ve malzeme hareketleri boyunca doğru tutulması ve kullanılacağı ve/veya sevk edileceği yere doğru miktar ve özellikte sevk edilmesini faaliyetlerini kapsar.

Business Development

İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme ekipleri; müşteri gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni iş, ürün, sistem ve/veya konseptlerin, iş alanlarının geliştirilmesi ve yatırım yapılacak alanların belirlenmesini amaçlar.

Support Roles

DESTEK ROLLER

Ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra Strateji Yönetimi, Finans, Hukuk, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim gibi destek bölümlerimiz bulunmaktadır. 

Project Management

PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi ekiplerinde; müşteri isterleri, kontrat gereksinimleri ve beklentiler doğrultusunda projelerin uygun bir şekilde başlatılması, planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi, servis ve ürün sağlanarak kapatılması yönünde faaliyet gösterilir.

Quality

KALİTE GÜVENCE ve İŞ MÜKEMMELLİĞİ

Kalite Yönetimi ve İş Mükemmelliği Direktörlüğü altında yer alan Kalite Güvence ve Kalite Kontrol bölümleri, FNSS Projeleri kapsamında uygulanan süreçlerin ve geliştirilen / üretilen ürünlerin, FNSS kurumsal süreçlerine ve süreç dokümantasyonuna, müşteri şartlarına, ilgili standartlara ve proje planlarına uygunluğunun sağlanmasını ve müşteriye teslim edilecek ürünlerin kalifikasyonlarını gerçekleştirerek güvence altına alınmasını amaçlar.

İş Mükemmelliği bölümü ise stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak üzere, FNSS Yönetim Sistemlerinin ve uygulamalarının referans alınan ulusal / uluslararası standartlar ve modellerle uyumlu olarak, oluşturulması, idame ettirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini yönünde çalışmalar yürütülür.

Supply Chain Management

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörlüğü altındaki birimlerimiz, tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan malzeme, ürün, ekipman, demirbaş ve hizmetlerin zamanında istenilen kalite ve özellikte ve en uygun fiyatla temin edilmesi için gerekli Tedarikçi Seçme, Geliştirme ve Değerlendirme, Tedarikçi Yönetimi, Ürün Tedariği Yönetimi ve Hizmet Tedariği gibi süreçleri içeren alanlarda faaliyet gösterir.

Açık Pozisyonlar


Sen olmak istiyorsan, yarattığın farkı görmek istiyorsan,
 Kariyer ve gelişim imkanları istiyorsan yönün FNSS

Kariyernet Logo         Linkedin Logo

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.