Play Icon

KUNDUZ
Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi

Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi Genel Bakış

KUNDUZ temel olarak amfibi, zırhlı, paletli, 1 operatör ve 1 mürettebat ile kullanılan bir istihkâm iş makinesidir. İş makinesi olarak küreme, düzleme, taşıma ve kazıma operasyonlarını yapabilmektedir.

Amfibi araçların suya girebilmeleri için kıyı özelliklerinin (Eğim, genişlik, toprak sertliği, yüzey düzgünlüğü, vb.) farklı araçların kabiliyetlerine göre uygun hale getirilmesi gereklidir.

Bu amaçla kullanılabilen standart askeri iş makineleri bulunmakla beraber, bu araçların yüzme imkân ve kabiliyeti olmadığından en büyük dezavantajları, karşı kıyının da aynı şekilde hazırlanması gereksinimini sağlayamamalarıdır.

Bu nedenle, bu araçların nehrin diğer tarafına nakliyesi zaruridir. Ancak nakliye gereksinimi, operasyonun esnekliğini ve başarı şansını azaltmakta, aynı zamanda da hareketin süresini etkilemektedir. Standart iş makinelerinin kullanımı ile ilgili diğer bir kısıt ise, çoğunlukla bu araçların hareket bölgesine nakliyesi için diğer taşıyıcı araçlara gerek duyulmasıdır

KUNDUZ, standart iş makinelerinden farklı olarak, gerektiği durumlarda ağırlığını arttırarak iş yapabilme kapasitesini yükseltmek için, balast haznesine toprak zeminden balast alma yeteneğine ve operasyon sonunda bu balastı boşaltma sistemine sahiptir. Sıradan iş makinelerinde araç sabit, dozer bıçağı hareketli iken KUNDUZ’da dozer bıçağı araca sabittir.

Özel hidrolik süspansiyon sistemi sayesinde KUNDUZ’un önü alçaltılıp yükseltilebilmekte, bıçağının veya balast haznesinin zemine teması ve girişi sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, daha etkili kazıma ve küreme işlemi yapılabilmekte ve tüm bu faaliyetler araç hareket halinde iken de gerçekleştirilebilmektedir.

2022 AACE ENG INFO

DİĞER İSTİHKAM ARAÇLARI

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.