Play Icon

TEBER 30
İki Kişilik Kule

TEBER 30 İki Kişilik Kule Genel Bakış

TEBER 30 İki Kişilik Kule, tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen orta kalibre bir kule olup iki ayrı konfigürasyonda sunulmaktadır. İki kişilik konvansiyonel konfigürasyonda, komutan ve nişancı kule sepeti içerisinde konumlandırılmaktadır.

Araç komutanının, araç içerisinde görevini sürdürdüğü durumlarda iki kişilik kule tipinin genellikle daha avantajlı olduğu değerlendirilmektedir. İnsanlı kulelerde, kulenin yüksekliği ve ağırlığı dezavantaj olarak değerlendirilse de durumsal farkındalık, ateş gücü etkinliği ve muharebe sahasının etkin kontrolü göz önünde bulundurulduğunda, iki kişilik kuleler araç komutanına önemli avantaj sağlamaktadır. İki kişilik kulelerde, nişancı ve komutan arasındaki iletişim daha etkin olarak sağlandığından, komutan nişancıyı daha doğru ve daha etkin bir şekilde yönlendirebilmektedir.

TEBER 30 İki Kişilik Kule; tahrik sistemi, atış kontrol, beka ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmakta, üzerindeki algılayıcılar ve diğer elektronik sistemler sayesinde gece/gündüz, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında görev yapabilmektedir. Hem nişancı hem de komutan, kulenin tüm fonksiyonlarını kontrol edebilmektedir. Ayrıca; yedek tahrik sistemi sayesinde, nişancı acil durumlarda yan ve yükseliş ekseninde kuleyi elle yönlendirebilmekte ve ateşleyebilmektedir.

 

Kule, ana teçhizat olarak dakikada 200 atım hızına sahip, 30 mm kalibrede Mk44 çift beslemeli otomatik top ve toplamda 300 adet atışa hazır mühimmat ile teçhiz edilmiştir.

Kulede yer alan çift bölmeli mühimmat kutusuna yüklenen ve buradan kuleye beslenen iki farklı tip mühimmat farklı tipteki hedeflerin etkisiz hale getirilebilmesini sağlamaktadır.

Ana teçhizat; öncelikle yüksek infilaklı, zırh delici veya programlanabilir havada infilaklı tip mühimmat olmak üzere değişik tipteki mühimmatlar kullanılabilmektedir. Özellikle programlanabilir tip mühimmat, sütre gerisindeki hedeflerin etkin şekilde ateş altına alınabilmesini sağlamaktadır.

30 mm otomatik top ve eş eksenli makineli tüfek, mürettebata birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğini sağlamaktadır.

TEBER 30 İki Kişilik Kule ’de, “SuperShot 40 mm (40x180 mm)” mühimmat da kullanılabilmektedir. Bu sayede kule 40 mm kalibreye dönüştürüldüğünde, kule mühimmat kutusunun ve mermi yollarının 30 mm ile aynı tutulabilmesi önemli bir avantaj sağlamakta ve aynı sayıda mühimmatla daha etkili bir ateş gücü elde edilebilmektedir.

İkincil teçhizat donanımı ise Mk52 veya 7.62 mm makineli tüfek ile 1.000 adet atışa hazır mühimmattan oluşmaktadır. 7.62 mm elektrik tahrikli makineli tüfeğin en önemli avantajları, ateşlenmemiş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı atılarak makineli tüfeğin tutukluk yapmasının önlenmesi ve atış sonrası ortaya çıkan zehirli barut gazının yüksek oranda azaltılmasıdır

Kulenin her iki tarafında öne doğru bakan dörder adet 76 mm sis havanı bulunmaktadır. Kullanıcının talebi doğrultusunda farklı kalibredeki havanlarla değiştirilebilmektedir. Kule elektrikli tahrik sistemine ve hareket halinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki eksen stabilizasyon yeteneğine sahiptir. Kule, minimum 60°/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360° sınırsız dönebilme yeteneğine ve -10° ile +45° arasında yükseliş açısı yeteneğine sahiptir.

 

TEBER 30 İki Kişilik Kule, iki eksen stabilize bağımsız görüş sistemi ve kule içerisinde yer alan atış kontrol sistemi sayesinde ileri düzey atış kontrol yeteneğine sahiptir. Sabit ve hareketli hedefler için otomatik hesaplanan yükseliş ve önleme açıları ateşlenen ilk mühimmatın isabet oranını arttırmakta ve mühimmatın daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

İki eksen stabilize görüş sistemi, uzun veya orta dalga boyunda termal kamera, geniş ve dar açılı gündüz kamera ve lazer mesafe ölçücüden oluşmaktadır. Otomatik hedef takip sistemi, görüş sistemine entegre edilmiştir.

TEBER 30 İki Kişilik Kule ayrıca termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçücüden oluşan, iki eksen stabilize 360° panoramik komutan görüş sistemine ve avcı/vurucu kabiliyetine sahiptir.

Kulede yer alan bağımsız güç kaynağı ve kullanıcı tarafından konfigüre edilebilen akıllı güç dağıtım sistemi sayesinde acil durumlarda araç akülerinden bağımsız olarak; kule tahrik sistemi, ateşleme sistemi ve görüş sistemleri elektronik olarak bir süre daha kullanılabilmektedir.

TEBER 30 İki Kişilik Kule’nin gövdesi kaynaklı alüminyum zırha ilaveten kompozit ve çelik zırhtan oluşmakta ve STANAG 4569 standardının öngördüğü düzeye kadar balistik koruma sağlamaktadır.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.