FNSS Yönetişim Kuralları Kitapçığı indirmek için tıklayın

FNSS olarak kara savunma sistemlerini tasarlar, geliştirir, üretir, teslim eder ve yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik odaklı destekleriz. Faaliyetlerimizde;

 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılar, yenilikçi çözümler ile korur ve değer katarız.
 • Amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların varlığını sağlarız.
 • Müşterilerimizin talep ve geri bildirimlerini adalet, objektiflik ve gizlilik esasları çerçevesinde yönetiriz.
 • İlgili yasal şartlar ve diğer uygulanabilir gerekliliklere uyarız.
 • Risk ve fırsat bakış açısını odağımıza alırız.
 • İş ile ilgili kazaları ve hastalıkları önlemek, sağlığı bütünsel olarak korumak ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için risk kontrol hiyerarşisini takip ederek tedbirler alırız.
 • Çevre kirliliğini azaltır, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanır, çevresel ayak izimizi azaltmak için çaba sarf ederiz.
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için tesis altyapı unsurlarının tasarım ve tedarikinde enerji verimliliğini dikkate alırız.
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, organizasyon ve kültürde yenilikçilik ve çeviklik esaslarıyla sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

FNSS Yönetim Sistemleri Kapsamı Kitapçığı indirmek için tıklayın

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak ülkü, görev ve hedeflerimiz doğrultusunda, yurt içi ve dışı müşterilerimize yürürlükteki yasa ve mevzuatlar çerçevesinde ürün ve hizmet sunarken;

 • ISO27001 standartı ile uyumlu bir bilgi güvenliği yönetim sistemini planlamayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Sistemin kurulması, işletilmesi ve devamlılığı için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
 • Bu doğrultuda hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi,
 • Kurumun bilgi varlıklarını belirleyerek bunlar üzerindeki risklerin yönetimini,
 • Sistemin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla iş etki analizi yaparak kesintisizlik hedeflerini ve iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
 • Kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı,
 • Sistemin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve ilgili eğitim programlarını planlamayı,
 • Sistemin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
 • Bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği yönetim sistemine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamayı,
 • Yönetim politikamız gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına almayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,
   taahhüt ederiz.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak amacı ile kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre her zaman müşteri ile anlaşma sağlanan şartlarda deney ve kalibrasyon hizmetlerini gerçekleştirerek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmayı,
 • Hedeflerimize ulaşmayı, kalite hedeflerinin tüm çalışanlara iletilmesini sağlamayı
 • Tüm hizmetlerimizi, bu kapsamdaki dokümantasyonu öğrenmiş, politika ve prosedürleri işlerinde uygulayabilen eğitimli ve nitelikli/yetkin personelle gerçekleştirmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 birlikte ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 standartlarının ve ilgili yasal mevzuatlarının şartlarını yerine getirmeyi, yönetim sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirmeyi ve sürekli iyileştirme için gerekli personel ve kaynakları temin etmeyi,
 • Laboratuvar Yönetim Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi taahhüt etmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.