Ürünlerimiz

PALETLİ ZIRHLI ARAÇLAR

AKINCI ZMA
Paletli Zırhlı
Muharebe Aracı

ZMA-15
Zırhlı Muharebe Aracı
KAPLAN STA
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Aracı
KAPLAN 20 YN-ZMA
Yeni Nesil Zırhlı
Muharebe Aracı
KAPLAN MT
Orta Ağırlık
Sınıfı Tank
KAPLAN 30 YN-ZMA
Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı
ZAHA
Zırhlı Amfibi
Hücum Aracı
ZPTP
Zırhlı Paletli
Taşıyıcı Platform

İSTİHKAM ARAÇLARI

SAMUR SYHK
Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü
KUNDUZ
Amfibi Zırhlı İstihkam İş Makinesi

KULELER

TEBER-30
İki Kişilik Kule
TEBER-30/35
Uzaktan Komutalı
Kule
UKTK
Uzaktan Komutalı
Tanksavar Kulesi

MODERNİZASYON

M113
MODERNİZASYONU

Modernizasyon ve
Ömür Uzatma
Up