Fnss İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) / Çevre Politikamız

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer dost ülke orduları için kara savunma sistemleri geliştiren, üreten ve bu sistemlerin kullanım ömrü boyunca lojistik desteğini sağlayan bir şirkettir.

İSG ve çevrenin korunması, FNSS’nin temel önceliklerindendir.

FNSS, bu konularda yürütülecek tüm çalışmalarda ve atılacak adımlarda, çalışanlarının ve ilgili tarafların yararını gözetir.

Her FNSS çalışanının ortak sorumluluğu, firmanın İSG ve çevre yönetim sistemleri ile ilgili performansını artırmak, sürekli gelişmesi için çaba harcamaktır.

FNSS :

  • İSG konularında güvenli çalışma ortamı yaratmak ve riskleri en aza indirmek için gerekli önlemleri alır,
  • Sağlık bozulmalarını ve yaralanmaları önleyici tedbirler alır,
  • Çevre kirliliğinin ve çevresel kazaların önlenmesi için çaba harcar,
  • Yeni üretim süreçlerinin ve ürünlerinin planlanması ve hizmete alınması sırasında, İSG ve çevre koruması uygulamalarını göz önünde bulundurur,
  • Faaliyetlerinde, İSG ve çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uyar,
  • İSG ve Çevre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için tüm çalışanlar ve ilgili taraflar ile iletişime önem verir, gerekli eğitim ve ekipmanları sağlar,
  • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı, doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını hedefler,
  • FNSS, İSG ve çevre ile ilgili amaç ve hedeflerini yerine getirmek için gerekli yönetim mekanizmalarını seferber eder. 

 

Up