FNSS Laboratuvarları Kalite Politikası

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak amacı ile kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre her zaman müşteri ile anlaşma sağlanan şartlarda deney ve kalibrasyon hizmetlerini gerçekleştirerek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmayı,
  • Hedeflerimize ulaşmayı, kalite hedeflerinin tüm çalışanlara iletilmesini sağlamayı
  • Tüm hizmetlerimizi, bu kapsamdaki dokümantasyonu öğrenmiş, politika ve prosedürleri işlerinde uygulayabilen eğitimli ve nitelikli/yetkin personelle gerçekleştirmeyi,
  • TS EN ISO/IEC 17025 birlikte ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 standartlarının ve ilgili yasal mevzuatlarının şartlarını yerine getirmeyi, yönetim sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirmeyi ve sürekli iyileştirme için gerekli personel ve kaynakları temin etmeyi,

Laboratuvar Yönetim Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi taahhüt etmektedir.

Up