Entegre Yönetim Sistemi Politikası

FNSS olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlar için kara savunma sistemlerini tasarlar, geliştirir, üretir, teslim eder ve yaşam döngüsü boyunca destekleriz.
  • Paydaşlarımızın beklentilerini karşılar, yenilikçi çözümler ile müşterilerimizi korur ve onlara değer katarız.
  • Müşteri talep ve geri bildirimlerini adalet, objektiflik ve gizlilik esasları çerçevesinde yönetiriz.
  • Sürdürülebilirlik ve güvenlik odağımızı risk ve fırsat bakış açısı ile tüm değer zincirimize ve süreçlerimize yayarız.
  • Güvenli çalışma ortamı yaratırız, sağlık bozulmalarını ve yaralanmaları önlemek için tedbirler alırız.
  • Doğal kaynakları verimli kullanırız; çevre kirliliğini ve kazalarını azaltmak için çaba sarf ederiz.
  • Tüm faaliyet alanlarımızda çalışanlarımızın katılımını sağlayarak kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre konularında sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Up