Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak ülkü, görev ve hedeflerimiz doğrultusunda, yurt içi ve dışı müşterilerimize yürürlükteki yasa ve mevzuatlar çerçevesinde ürün ve hizmet sunarken;

 • ISO27001 standartı ile uyumlu bir bilgi güvenliği yönetim sistemini planlamayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Sistemin kurulması, işletilmesi ve devamlılığı için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
 • Bu doğrultuda hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi,
 • Kurumun bilgi varlıklarını belirleyerek bunlar üzerindeki risklerin yönetimini,
 • Sistemin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla iş etki analizi yaparak kesintisizlik hedeflerini ve iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
 • Kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı,
 • Sistemin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve ilgili eğitim programlarını planlamayı,
 • Sistemin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
 • Bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği yönetim sistemine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamayı,
 • Yönetim politikamız gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına almayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,

 taahhüt ederiz.

 

(*) Doküman No: GN-IT-PY-00003, Revizyon 01

Up