Yapısal Mukavemet ve Titreşim

Amfibi araçların hafif olma gereksinimi, tasarlanan yapıların yapısal optimizasyonunu gerektirmektedir.. Yüksek hassasiyette gerilme, gerinim ölçümü hesaplamalarında Ansys Structural/Mechanical yazılımları kullanılmaktadır. Hesaplanan gerinim değerleri testlerle doğrulanmakta ve yorulma modellerine yüksek hassasiyette veri aktarımı sağlanmaktadır. Titreşime maruz kalan yapıların yapısal olarak iyileştirilmesi çalışmalarında da Ansys Structural yazılımı kullanılmaktadır. Yapısal mukavemet ve titreşim hesaplamaları testler ile doğrulanmaktadır. Yapısal gerinim ölçümü, sistem, alt-sistem ve plaka yorulma testleri, boş viteste, değişken ya da sabit devre bağlı motor tahrik ölçümleri ve veri işleme, çekiç testleri ile yapısal doğal frekans ölçümleri (FRF testleri), titreşim - şok ölçümü çalışmaları yapılmaktadır.

Up