Koruma

Kavramsal, detay tasarım ve prototip aşamalarında, numune, yarı gövde ve tam gövde boyutlarında mayın patlama analizleri ve testleri gerçekleştirilmektedir. Yüksek gerinim hızında malzeme modelleri, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü tarafında Split Hopkinson Pressure Bar testleri ile oluşturulmaktadır. Test düzeneği seviyesinde gerçekleştirilen havada, gömülü ve toprak yüzeyinde patlama testleri ve Ls-Dyna patlama analizleri ile malzeme ve kaynak modelleri, gerinim, ivme ve deplasman verisi kullanılarak doğrulanmaktadır. Doğrulanan modeller ile, yarım ve tam gövde Ls-Dyna patlama analizleri gerçekleştirilmektedir.

Up