Etkinlikler ve Medya

2012.09.25 - Haberler Kategoriler : Yarışmalar

5'inci FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması

5'inci FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması (22-23 Eylül 2012)
 
1. YARIŞMA ŞARTLARI KATEGORİLER
1.1. KATEGORİ I
1914 - 1945 arası Dünya Savaşları Paletli Zırhlı Araçları (Kod: 1K)
1914 ile 1945 yılları arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış tüm  paletli askeri zırhlı araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir. Yarı-paletli araçlar tasnif dışı sayılacağından bu kategoride yarışamazlar.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 
1.2. KATEGORİ II
Modern, Paletli Zırhlı Araçlar (Kod: 2K)
1945 yılı sonrasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış tüm paletli zırhlı  askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir. Yarı-paletli araçlar tasnif dışı sayılacağından bu kategoride yarışamazlar.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 
1.3. KATEGORİ III
Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine Girmiş Zırhlı Araçlar (Kod: 3K)
1914 yılı ile günümüz arasında Türkiye veya dünyanın herhangi bir bölgesinde görev  yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait, paletli, yarı paletli veya tekerlekli tüm zırhlı ve  zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Bu kategoride jüri tarafından en başarılı bulunan modele “Türk Zırhlı Araçları Özel Ödülü” verilecektir.
 
1.4. KATEGORİ IV
Tekerlekli ve Yarı Paletli Askeri Araçlar (Kod: 4K)
1914 yılı ile günümüz arasında, dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış  tekerlekli ve yarı paletli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 
1.5. KATEGORİ V
1/72 Ölçek Askeri Kara Araçları (Kod: 5K)
1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış  paletli, yarı paletli, tekerli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/72 ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Bu kategoride yalnızca Jüri tarafından birinci seçilecek araca ödül verilecektir.
 
1.6. KATEGORİ VI
1/48 Ölçek Askeri Kara Araçları (Kod: 6K)
1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış  paletli, yarı paletli, tekerli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/48 ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 
1.7. KATEGORİ VII
Ölçekli Canlandırma (Diorama) (Kod: 7K)
 1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir yerin ölçekli canlandırması . Bu canlandırmalarda en az bir adet zırhlı veya  zırhsız askeri kara aracının yer alması esastır. Bu kategoriye zemini el yapımı veya hazır olarak satılan, her türlü malzeme kullanılarak üretilmiş, bütün ölçeklerdeki canlandırmalar katılabilir.     Canlandırma üzerinde askeri araçla birlikte mevcut olabilecek her türlü; figür, ekipman, silah, bina, bitki, hayvan, yüzey şekilleri ve jeolojik yapılar gibi, unsurlar değerlendirmeye alınacaktır.     15x15(cm)' den küçük, sadece düz zemin kullanılmış. Bina, doğa veya yer şekili gibi unsurların en az birini ihtiva etmeyen. 2 veya daha az figür kullanışmış, canlandırmalar bu kategoriye dahil edilmeyecek ve üzerinde yer alan araç esas alınarak, uygun kategoriye yarışma kurulu tarafından kaydırılacaktır.   Genel değerlendirme kriterlerine ilave olarak, bu kategorinin değerlendirme  kriterlerine aşağıda yer alan maddeler ilave edilmiştir:- Konu ve kurgu- Zaman ve mekanda gerçekçilik- Yaratıcı malzeme kullanımı- Sabitleme
 
1.8. KATEGORİ VIII
Tarihi ve Askeri Figürler (Kod: 8K)
Yarışmaya tüm tarihsel dönemlere ve milletlere ait plastik, resin ve metal gibi temel malzemelerden üretilmiş, 1/35 ve üzeri ölçeklerdeki askeri figürler katılabilir. Büstler, fantastik ve sci-fi figürleri sergilenebilir ancak değerlendirme dışıdır.
Figür sunumu birden fazla figür içermemelidir ancak çocuk veya hayvan gibi tamamlayıcı  figürler eklenebilir ve değerlendirmeye dahildir.
Figürlerin sunumunda zemin şartı bulunmamaktadır. Ancak figür sunumunu  zenginleştiren zeminler 6x6 (cm) boyutlarını aşmamak koşuluyla değerlendirmeye tabi tutulur.
Referans olarak yapım veya boyama kılavuzu göstermek şart değildir.
Değerlendirme temel yapım, detaylar, boyama ve bitirme, sunum gibi kriterler üzerinden yapılır.
 
1.9. KATEGORİ VIII
Gençler Kategorisi (Kod: 9K)
Her ölçekten, 1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev  yapmış paletli, yarı paletli, tekerli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Sadece 15 yaş ve altındaki kişilerin yarışabileceği bir kategoridir.
Bu kategoriye her ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / reçine (rezin) /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır. Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Bu kategoride yalnızca Jüri tarafından birinci seçilecek araca ödül verilecektir.
 
2. KURALLAR
2.1. FNSS yarışmaya katılan modelleri 23 EYLÜL 2012 tarihine kadar sergilemek ve daha sonra da süresiz olarak modellere ve yarışmaya ilişkin resim, fotograf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. FNSS  bu yarışma ve modellerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
2.2. Daha önceki "FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Maket Yarışmaları'nda" ödül alan maketler bu yarışmaya katılamazlar. Ancak, daha önce bu yarışmada ödül alan maketler, sergi bölümünde sergilenebilir.
2.3. Jüri üyeleri, emin olmadıkları durumlarda yarışmacılardan referans isteyebilirler.
2.4. Yarışma kurulu, yarışmacının, eserini yanlış kategori grubuna yerleştirdiğini tespit etmesi halinde, bu eseri doğru kategoriye kaydırma ve katılım durumuna göre, yarışma kategorilerini bölme veya birleştirme hakkına sahiptir.
2.5. Maketçiler aynı anda bütün kategorilerde yarışmaya katılabilirler. Ancak birden fazla kategoride yarışmaya katılan maketçilerin, katıldığı kategorideki en yüksek dereceyi alan maketi ödüllendirilecektir. Diğer maket/maketleri ise değerlendirme dışında brakılacaktır. Bu sayede potansiyele sahip, diğer modelcilere de dereceye girme olanağı sağlanmış olacaktır.
 
2.6. Yarışmacılar; yarışma koşullarını, şartname hükümlerini ve jüri kararlarını aynen kabul ederler.
2.7. Yarışmacılar ve ziyaretçiler FNSS  tesislerine giriş-çıkış ve ziyaretçi kurallarına uymakla mükelleftirler.
2.8. FNSS tesislerine ulaşım için kullanılabilek araçlar ile yarışma süresince kullanılacak mekan, alet, edavat ve malzemeden dolayı FNSS 'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3. ÖDÜLLER
Her grupta dereceye giren modelciler, FNSS ve diğer sponsor firmalar tarafından plaket  maket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirileceklerdir. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.
Jüri değerlendirmelerinde önceki bölümde yer alan kategorilerin birinde ya da birkaçında katılımcı modellerin kriterlere uygun ya da yeterli bulunmaması durumunda derecelendirme uygulamamak ve ödül vermemek hakkını saklı tutar.
 
4. YARIŞMANIN YERİ
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (“FNSS”)
Konya Yolu, Oğulbey Mevkii
Gölbaşı, ANKARA
 
5. MODELLERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ
Hobbytime:
15-21 EYLÜL Cuma günü 2012 saat 09:00-19:00,
FNSS:
22 EYLÜL 2012 Cumartesi günü saat 09:00-13.30'a kadar.
(Yarışmaya katılmak istemeyen modelciler, modellerini sergi bölümünde yarışma dışı  olarak sergileyebilirler.)
 
6. YARIŞMA TARİHİ
Yarışmaya katılan modellerin değerlendirilmesi:
22 EYLÜL 2012 Cumartesi günü 13.30'dan sonra,
Ödül töreni ve sergi:
23 EYLÜL 2012 Pazar günü saat 14.00'da
 
7. YARIŞMAYA MODEL GÖNDERME ADRESİ
Hobbytime, Turan Güneş Bulvarı 5.cadde(Cezayir Caddesi) No:12 / A
Çankaya / Ankara 06550 - Türkiye
Tel: +90 (312) 438 40 31
Fax: +90 (312) 438 03 81
 
8. MODELLERİN GERİ ALINMASI
Yarışmada ödüle  hak kazanan tüm modeller 23 EYLÜL 2012 tarihinde saat 16:00'dan itibaren, sahipleri tarafından FNSS'den, 25 EYLÜL 2012'den itibaren, HOBBYTIME maket atölyesinden teslim alınabileceklerdir.
Maketçiler diledikleri takdirde, kargo bedeli FNSS'ye ait olmak üzere, maketleri adreslerine gönderilebilir.. veya sahibi arzu ettiği takdirde FNSS tarafından kargoyla sahiplerinin adreslerine postalanacaktır. Ancak kargoda meydana gelecek hasar veya kayıplardan FNSS sorumlu değildir.
 
9. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI
23 EYLÜL 2012 tarihinde FNSS Gölbaşı Tesislerinde düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak olan yarışma sonuçları, 24 EYLÜL 2012'de; "www.fnss.com.tr" ve "www.plasticbattle.com" internet sitesinden yayınlanacaktır.
 
Up