Etkinlikler ve Medya

2016.12.01 - Basın Bültenleri Kategoriler :

FNSS, Tedarikçilerini Belgelendirmeye Devam Ediyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın, savunma sanayiinde KOBİ'ler ile yan sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi ve tedarik tabanını KOBİ’lere yaygınlaştırılması hedefleri kapsamında, FNSS 2012 yılı Ocak ayından itibaren yerli tedarikçi firmaları sertifikalandırma çalışmalarına devam etmektedir.

FNSS, sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışının bir devamı olarak, yüksek performans sergileyen tedarikçileri sertifikalandırmak suretiyle "FNSS Onaylı Tedarikçi" belgelendirme sürecine önem vermektedir. Bunu yapmaktaki temel amaç, tedarik yönetim sürecinin, etkin, verimli, sürdürülebilir ve sistematik bir yaklaşım oluşturarak, tüm tedarikçilerle karşılıklı güven duygusuna dayalı bir ortak kalite kültürünü yaratmak ve ileriki dönemde sıfır hatalı malzeme alımını sağlamaktır.

FNSS’nin Ankara Gölbaşı’nda da yer alan üretim tesislerinde icra edilen; “FNSS, Onaylı Tedarikçi Sertifika ve PARS III 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Prototipinin Üretimine Katkı Sağlayan Tedarikçi Ödül Töreni” 02 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Törene, yeni belge alacak olan firmalar ile belgeleri yenilenecek tedarikçi firmalarla birlikte, Savunma Sanayii Müsteşarlığı temsilcileri, sanayi Oda Başkanları ve sektör basını katılım gösterdi.

İdari yapılanma, kalite yönetim sistemi ve uygulamaları ile üretim ve operasyonel yetenekler çerçevesinde, üç ana kategoride yapılan sertifikalandırma sürecinde toplam 58 tedarikçi firma, üç yıl süreyle geçerli olacak; "FNSS Onaylı Tedarikçi Firması" belgesini almaya hak kazandı. FNSS’nin bir ihracat projesi kapsamında geliştirmiş olduğu PARS III 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Prototipinin üretimine de katkı sağlayan yerli tedarikçilerinin teşekkür plaketleri, aynı törende sertifikaları ile birlikte takdim edildi.

Yeni başvurular için sertifikalandırma süreci devam etmekte olan FNSS, sertifikalandırma işlemlerini sürekli ve dönemsel olarak icra edecektir.

Ürünlerinde %80’in üzerinde yerli katkı sağlamış olan FNSS Türk Savunma Sanayii’nin ve KOBİ’lerin gelişmesine destek olamaya devam edecektir.

Up